Click Back on the browser to return or make a New Search


Title: 

Japan: Kabuki & other traditional music

Name: 

Ensemble Nipponia

Other Names: 

Minoru Miki; Kineya Rokuzaemon; Fujita Kichiji; Kineya Yasaburo; Kineya Rokusaburo; Katsutoshi Nagasawa; David Lewiston; Hirokazu Sugiura; Yukiko Ota; Kohei Nishikawa; Kohachiro Miyata; Kifu Mitsuhashi; Ayako Handa; Keiko Nosaka; Naritoshi Tosha; Taichi Ozaki; Hiromitsu Katada; Akikuni Takahashi

Artistic Coordinator: 

Produção de David Lerwiston.

Publication: 

New York : Nonesuch Records, 1995

ISRC: 

Nonesuch: 7559-72084-2

Physical Description:  1 disco (CD) (48 min.) : stereo; 12 cm
Notes:  Existe + 1 exemplar; No do Serviço de Aquisições e Tratamento Técnico
Music Category/Genre:  World and Traditional Music
Call Number:  035.ENS.05547

 
CD-AUDIO

TRACKS* / CONTENTS:
 Ajuda 
 
1.
 
Echigijishi = The echigo lion.
 01
Excerto de faixa
2.
 
Ataka no Matsu = The pine tree at Ataka.
 02
Excerto de faixa
3.
 
Musume Dojoji = The maiden at the Dojo Temple.
 03
Excerto de faixa
4.
 
Kanjincho = The subscription list.
 04
Excerto de faixa
5.
 
Shirabe-Sagariha = The sound of wind through the bamboo leaves.
 05
Excerto de faixa
6.
 
Atsumori = The death of Atsumori.
 06
Excerto de faixa
7.
 
Hanayagi = The greening.
 07
Excerto de faixa
8.
 
Sattõ = Wind dance.
 08
Excerto de faixa