Click Back on the browser to return or make a New Search


Title: 

Chushingura

Name: 

Saegusa Shigeaki

Other Names: 

Shimada Masahiko; Misawa Hirofumi; Otomo Naoto; Akiko Nishigata; Naono Tasuku; Sato Shinobu; Kobayashi Kazuo; Kamahora Yuko; Nishikiori Ken; Akiba Kyoko; Saito Chusei; Sakamoto Akemi; Katsube Futoru; Fukushima Akiya; Kurata Masayuki; Mitsuhashi Chizuru; Eiso Shigemitsu; Saeki Masahiko; The Tokyo Symphony Orchestra; Nikikai Chorus & Tokyo Opera Singers

Artistic Coordinator: 

Producer, Muto Toshiki.

Performers: 

The Tokyo Symphony Orchestra; Nikikai Chorus & Tokyo Opera Singers; Misawa Hirofumi, direcção coral; Akiko Nishigata; Eiso Shigemitsu, Saeki Masahiko, timpani; Otomo Naoto, direcção; Shimada Masahiko, libreto; Naono Tasuku (Oishi Kuranosuke), baritone; Sato Shinobu (Ayaginu), soprano; Kobayashi Kazuo (Hashimoto Heizaemon), tenor; Kamahora Yuko (Otsuya), soprano; Nishikiori Ken (Okano Kinémon), tenor; Akiba Kyoko (Yugiri), mezzo-soprano; Saito Chusei (Hokan), tenor; Sakamoto Akemi (Oishi Chikara), mezzo-soprano; Katsube Futoru (Kanzaki Yogoro), baritone; Fukushima Akiya (Horibe Yasubei), baritone; Kurata Masayuki (Kira Kozukenosuke), tenor; Mitsuhashi Chizuru (Mistress), mezzo-soprano.

Publication: 

Japão : Sony Classical, 1997

ISRC: 

S3K 60233

Physical Description:  3 discos (CD) (187 min.) : stereo; 12 cm + Libreto
Notes:  No do Serviço de Aquisições e Tratamento Técnico
Music Category/Genre:  Classical Music
Call Number:  300.SHI.14904/AC+

 
CD-AUDIO

TRACKS* / CONTENTS:
 Ajuda 
 
Disco 1:
1.
 
Overture.
 01
Excerto de faixa
Act I:
2.
 
Scene I: Matsudaira residence.
 02
Excerto de faixa
3.
 
Horibe, Okano & Chikara's trio.
 03
Excerto de faixa
4.
 
Okano & Otsuya's duet.
 04
Excerto de faixa
5.
 
Scene II: Ako castle.
 05
Excerto de faixa
6.
 
Kuranosuke's arioso: "What really happened".
 06
Excerto de faixa
7.
 
Kuranosuke's aria: "Determination".
 07
Excerto de faixa
 
Disco 2:
Act II:
1.
 
Scene I.
 01
Excerto de faixa
2.
 
Scene II.
 02
Excerto de faixa
3.
 
Otsuya's aria: "I'm yours and only yours".
 03
Excerto de faixa
4.
 
Okano's aria: "In the shelter of a Gentle dream".
 04
Excerto de faixa
5.
 
Okano & Otsuya's duet: "How did it happen?".
 05
Excerto de faixa
6.
 
Scene III.
 06
Excerto de faixa
7.
 
Hashimoto & Ayaginu's duet añd aria: "Spring in our world lasts forever".
 07
Excerto de faixa
8.
 
Hashimoto's aria: "A nightingale for sale".
 08
Excerto de faixa
9.
 
Scene IV.
 09
Excerto de faixa
10.
 
Otsuya's aria: "I am puzzled by you".
 10
Excerto de faixa
 
Disco 3:
Act III:
1.
 
Scena I.
 01
Excerto de faixa
2.
 
Okano & Otsuya's duet: "Promise".
 02
Excerto de faixa
3.
 
Scene II.
 03
Excerto de faixa
4.
 
Hashimoto's aria: "I will dream of you in the next world".
 04
Excerto de faixa
5.
 
Ayaginu's aria: "I have dreamed enough dreams in this world".
 05
Excerto de faixa
6.
 
Ayaginu's aria: "Please take my life".
 06
Excerto de faixa
7.
 
Scene III.
 07
Excerto de faixa
8.
 
Horibe & Hashimoto's duet.
 08
Excerto de faixa
9.
 
Kozukenosuke's aria: "Blood stains this peaceful world red".
 09
Excerto de faixa
10.
 
Kuranosuke, Horibe & Kansaki's trio.
 10
Excerto de faixa
11.
 
Otsuya & Okano's duet: "Our baby".
 11
Excerto de faixa
12.
 
Otsuya's aria: "The remains of our love".
 12
Excerto de faixa