Clique Back no Browser para voltar ou faça Nova PesquisaOutras imagens:
 

Título: 

Bicinia hungarica [Música impressa] : bevezeto a kétszólamú éneklésbe

Autor: 

Zoltán Kodály

Outros Responsáveis: 

József Lévay; Bálint Balassi; Péter Bornemissza; Miklós Tótfalusi Kis; Sándor Weöres; Ferenctol Kazinczy; Sándor Kisfaludy; Ferenctol Verseghy; Ferenc Jankovich

Publicação: 

Budapest : Editio Musica Budapest, cop. 1958

Aquisição:  Oferta Isabel Novais
Descrição Física:  1 partitura, 4 vol. (28; [2], 32; 31, [1]; 46, [2] p.); 17 cm
Notas:  Composições para duas vozes
Números da edição: Z. 2805 (pte. I), Z. 2806 (pte. II), Z. 6336 (pte. III), Z. 2808 (pte. IV).
Não disponível
Existências: 
Notas Conteúdo:  Elso füzet [parte I]:
1. Ez ez ez, Jobban járja mint emez. 2. Zöld erdoben, zöld mezoben. [3. Sem título.] [4. Sem título.] [5. Sem título.] [6. Sem título.] [7. Sem título.] 8. Házam elott ëggy almafa. [9. Sem título.] 10. Hej! Dunáról fuj a szél. [11. Sem título.] 12. Volt nekëm ëgy kecském, tudodë?. [13. Sem título.] 14. Lisztët pénzën vëttem. [15. Sem título.] 16. Körtéfa, körtéfa, Gyöngyösi körtéfa. [17. Sem título.] 18. Kinek szoros, kinek tág. 19. Nem táncolunk alatta. 20. Virágzik a kökényfa, Apró virág van rajta. [21. Sem título.] 22. Vásárhelyi piacon Legényt árulëggy asszony. 23. Abban úszik három gyászos koporsó. [24. Sem título.] [25. Sem título.] [26. Sem título.] 27. Hipp, hopp! virradóra fölkapunk a pejcsikóra / [letra], Jankovich Ferenc. [28. Sem título.] 29. Ëgy, ketto, három, nincsem nekëm párom. [30. Sem título]. 31. [Sem título]. 32. A lábomat szorítja vaskengyel. 33. Az igaz bölcs - Nézd a búzakalászt, büszkén emelodik az égnek / Verseghy Ferenctol. 34. Elakadt a nagy ostorom. 35. Nëmzeti szín szallag lobog rajta. 36. Majd elhiszëd, ha mmasérozok én. 37. Hej, Vargáné káposztat foz. 38. Édës anyám kiállott a kapuba. 39. De mëguntam Ferenc Józsit szolgálnni. 40. Hej, két tyukom tavali, három harmadévi. 41. Fehér liliomszál. 41a. Fehér liliomszál. 42. Érik a szolo, hajlik a vesszo. 43. [Sem título]. 44. Csütörtökön hajnalba, hajnalba. 45. Két esztendeje, vagy három. 46. [Sem título]. 47. Misoxenia (Idegen-gyulölet) - Jo nem këll, ha az embëriség / Kazinczy Ferenctol. 48. [Sem título]. 49. Hó, të, Gyurka, hó të hó!. 50. [Sem título]. 51. Elvesztëttem zsebkendomet, mëgver anyám érte. 52. [Sem título]. 53. Luddat loptak szëgényëk. 54. [Sem título]. 55. Nézd a bakát, mikor az masérozik!. 56. Búéleszto szello, Siralmas esztendo. 57. Kiolvasó - Érik a mëggy, feneketlen tekno. 58. Leányszépség - Lëány, Szánlak, szánlak.
Második füzet [parte II]:
59. (Igy kezdodik a Kalevala): Mostan kedvem kerekëdik. 60. Fáj a kutyámnak a lába. 60a. Fáj a kutyámnak a lába. 61. Kis kertëmben vanëggy öreg epër fa. 62. Azt hallottam én a hétën. 63. Hëss, páva, hëss, páva. 64. Túl a vizën ëgy kosár. 65. Hej! önkéntësen iratkoztam huszának. 66. A csosz subája - Szolo hëgyën almaták közt / Weöres Sándor. 67. Nem meszsze van, Ott lëszëk én vagy bakkancsos. 68. Nagyenyedig ki sëm szállok belole. 69. Röpülj, páva, röpülj, Vármëgye házára. 70. Sej, huszár gyerëk szereti a táncot. 71. Rigók dala - Szálunk keringve a nyári légben / Weöres Sándor. 72. Félre tolem búbánat, búbánat. 73. Kis pej lovam alatta cikázik. 74. Mért jöttetëk vidékiek?. 75. Kis kece lányom fehérbe' vagyon. 76. Hej! tulipán, tulipán, Teljesszëgfu. 77. Csillagoknak terëmtoje. 78. Anynyi nekëm az irigyem. 79. Elmëgyek, elmëgyëk, viszsza së tekintëk. 80. Nincsen apám, nincsen anyám, Az Isten is haragszik rám. 81. A bárnai kertëk alatt Ej. 82. Harminckilenc galamb száll ki belole. 83, Elvesztëttem a rózsásnyelu késëm. 84. Az maróti zabokba'. 85. Pozsonyi kaszárnya be van kerítve. 86. Fehérvári réztoronyba szépen harangoznak. 87. Mikor én a kufëromat pakoltam. 88. Mikor engëm a foorvos vizitál. 89. Ágyú golyó Már én többet. 90. Sokszor körülkerulte az országot. 91. Fáj a szívem ëgy kasai lëányra. 92. De nem hallik ki magyar szó belole. 93. Magyar zászló szépen lobog. 94. Árva vagyok, árva. 95. Hej, a szegény hagymalé. 96. Sej, haj, szüloföldem hëgyes völgyes. 97. Sej! verd mëg, Isten, ki a gozöst csinálta.
Harmadik füzet [parte III]:
101. Kis kacsa fürdik fekete tóba'. 101a. Kis kacsa fürdik fekete tóba' (3 szólam). 102. 'Ha meghalok' - Szello légyen belolem / Lévay József. 103. Oroszország határszélén akácfa virágzik. 104. Jaj de szépen harangoznak hajnalba. 105. Az éjszaka de szomorút álmodtam. 106. A mi cicánk férjhez akar menni. 107. Arany, ezüstért, cifra ruháért. 108. Magas a kaszárnya, suru ablak rajta. 109. 'Köszönto vers' - Édes jó barátim. 110. Édesanyám, ha megunt kend tartani. 111. Kihajtom a ludam a rétre. 112. Egy kicsi madárka hozzám kezde járni. 113. Óh, mely félelem és rettegéssel (Cantus Cath. 1651). 114. Krisztus feltámada (Cantus Cath. 1651). 115. Az Izrael ezt nyilván mondhatja (A 124. [Geneva Psalms], 1551). 116. Bocsásd meg, Úristen / [letra], Balassi Bálint; [melodia do século XVI]. 117. Nosza, ti istenfélo hívek (A 33. [Geneva Psalms], 1547). 118. Mikor a fogságból Isten (A 126. [Geneva psalms], 1551). 119. Negyedik füzet [parte IV]: Vejnemöjnën.
122. Komoly öreg Vejnemöjnën. 123. Csevëgni jöttünk. 124. Van nekünk szép öcsénk. 125. Miét vagyok. 126. Fut a nyúl. 127. Szánkó fordul a kapu elé. 128. Bëgyës cinkénk. 129. Házunk elott áll, apám. 130. Hosszú éjszaka. 131. Csillog a nap. 132. Ime én. 133. Az apám padlója. 134. Apácska, mért vagy szomorú, hogy jöttem?. 135. Eggyik së szól. 136. Míg a kendo rojtja. 137. Rétën épít a madár. 138. Kicsiny madár. 139. Mit bánkódol sötét erdo?. 140. Szoke legény. 141. Ha szólok is. 142. Pirkad már keletën. 143. Erdo, csupa fa. 144. Elmëgyünk a városba. 145. Vëttél ëgy kalácsot. 146. Fürj szól: pitypalatty!. 147. Hat éves a mi pejkónk. 148. Folyik a víz. 149. A rétën mëgpihenëk. 150. Mëntem, mëntem. 151. Apám engëm vet a jégre. 152. Szabó Pista a rétën. 153. Szép ez a muzsika. 154. Árok partján lenvirág. 155. Nyírán kauk ül. 156. áradt már a két lovacska. 157. Szarvasgomba van a völgyben. 158. Elvisszük a fenyot. 159. Mért is hoztál világra. 160. Játszik a lány. 161. Van-ë palló. 162. A nyúl ijedos. 163. Sötét éjjel születtem. 164. Fürösz tött tejbe, vajba. 165. Akkor szép a kicsi fenyo. 166. Ime, itt áll ez a szán. 167. Kendovel takarom halvány arcomat. 168. Az ujjam. 169. Kertëmben mogyoró. 170. De szélës a mezo. 171. Apátlan gyermëkët. 172. Mit nézitëk a dërëkam?. 173. Utca, utca. 174. Minap a kereki vásáron. 175. A nagy rétën. 176. Szép szál nyírfa. 177. Rétën várom a pajtásom. 178. Ifjú legény. 179. Köszönöm atyám, tënékëd. 180. Suru a berëk.
Cota:  300.30.KOD